Jdi na obsah Jdi na menu
 


50 odstínů? Ne!

18. 2. 2015

a.jpgV těchto dnech kina zaplavil film, který vydělá obrovské milióny. Proč? Protože zase posunuje hranice morálky a studu kousek dále. Jde o film Padesát odstínu šedi. Je to film, který romantizuje sexuální násilí. Samotná herečka hlavní ženské role Dakota Johnson popisuje, jak hrozivé bylo natáčení a jak ponižující je ve skutečnosti znázorňované chování. Herec hlavní mužské role Jamie Dordan na tiskové konferenci hovořil o tom, jak je šokován, jakou popularitu mají knihy, podle kterých se film točí. Říká, že to nechápe a dodává, že nechápe ani to, proč byl tak masově následován Hitler. Připomíná, že samotný fakt, že něco zástupy opěvují, ještě neznamená, že je to dobré. Ale zároveň říká, že doufá, že film přináší něco dobrého.

                Milí bratři a sestry, jako ti, kdo znají Boží pohled na morálku a na lidskou sexualitu, musíme hlasitě říci, že takový film nic dobrého nepřináší. Naopak přináší destrukci, další rozvoj a kroky k legalizaci pornografického průmyslu, který zotročuje ženy a nakonec rozbíjí i sexuální jednotu v běžných vztazích. A já vás chci vyzvat, abyste varovali lidi kolem sebe, aby si neničili život tím, že se na podobný brak budou dívat. Pornografie ničí a činí závislým. Varujme ty, kdo si myslí, že jde pouze o neškodnou zábavu.

                Podívejme se spolu na biblický obraz vztahu, jak ho vidíme u stvoření světa.

 

 I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou." Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal: "Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest." Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se.

 

                Dovolte, že z toho textu jen připomenu 3 důležité principy. Dnes bez žádného většího studia.

 

1. Není dobré, aby člověk byl sám

                Už Pán Bůh při stvoření světa říká, že není dobré, aby člověk byl sám. On nás stvořil pro partnerský život. Jsou ale takoví, kteří si nikoho nenajdou a zůstanou sami nebo ti, kdo se z nějakého důvodu rozhodnou zůstat sami. To samozřejmě není žádným hříchem. Naopak, nesou jakousi tíži navíc. A v tom případě je důležité, aby rodina, ale i ta církevní rodina jim byla oporou. Ale Pán Bůh od počátku člověka připravil s potřebou partnera.  Výběr toho partnera je klíčový a ovlivní celý náš život. Někteří se dostanou do těžkých krizí, kdy si říkají, že by jim bylo lépe, kdyby se nikdy neoženili či nevdaly. Ale to je jen důsledek naší hříšnosti. Našim cílem je usilovat a zápasit o krásná manželství, které budou požehnáním pro nás i pro druhé.

 

2. Muž a žena tvoří jednotu manželství

                Byl to Pán Bůh, který Adamovi přivedl Evu. A způsob, jakým ji stvořil z Adamova žebra, ukazuje, že mu přivedl tu, která je jeho součástí. Právě jeden muž a jedna žena jako jediní mohou vytvořit tu jednotu, kterou nazýváme manželstvím. Muž a žena se vzájemně doplňují a to jak fyzicky tak duševně. A když přijde čas, mají opustit své rodiče, tady vazby, které hrály do té doby prim. A pak má přijít jejich vzájemné přilnutí – vytvoření jednoty muže a ženy. Bible to uvádí tím, že jim k tomu Bůh požehnává a tak tomuto vztahu dává oficiálnost, kterou téměř všechny kultury až do nedávné doby v sobě nesly.

                Dnes je tomu často jinak. Ano, lidé tvoří jednotu, ale tvoří ji, jak se jim zachce. Bez Božího požehnání, bez oficiálního sňatku. Zakládají vztahy, potom je zase rozkládají a zakládají nové. K tomu ještě přichází pokus tvořit stejnopohlavní jednotu a další tragické pokusy. Důsledkem je pouze destrukce, která se projevuje především na dětech. Bezpečné zázemí jednoho otce a jedné matky se ztrácí a má to obrovsky dopad na vývoj dětí a naší společnosti.

 

3. Sexuální život patří do manželství

                A jelikož jsme začínali příklad sexuálního thrilleru, tak tou sexualitou také skončíme. Bible jasně ukazuje, že sexuální život patří právě do manželství. Potom, co vznikne jednota, Písmo říká, že se muž s ženou stanou jedním tělem – tedy zažívají tu tělesnou, sexuální jednotu. Bible ukazuje, že dar sexuality je dar pro manželství. Je to dar, který nám Pán Bůh dal, abychom skrze něj plodili děti, je to dar, který nám Pán Bůh dal, aby v něm manželé nacházeli radost.

 

                Dnešní většinová společnost se na mne a na mnohé z vás bude dívat jako na zpátečníky, puritány a možná vás bude obviňovat s netolerance či neúcty k sexuálním menšinám. Ale přátelé, my se nemusíme cítit méněcenní. Naopak, ciťme se velice hrdi a vděčni, že nám Pán Bůh ukázal, jak máme žít ve vztazích. Děkujme Mu za to. Děkujme Mu za to, že nemusíme experimentovat a hledat jaké soužití je to nejlepší. Vždyť Bůh nám dal jasné vodítko. Držme se ho a budujme krásná manželství. Uvidíte, že vám druzí budou závidět a budou se ptát jak žít. A využijte toto svědectví k tomu, abyste řekli, kdo je autorem manželství a kdo je ten, kdo manželství může učinit krásným.

Ale možná tu dnes sedíte jako ti, kdo se nechali o mnoho okrást a klopýtli jste. Pokud jste to Pánu Bohu vyznali, poprosili Ho o odpuštění, pak vězte, že On už váš hřích nepřipomíná. Vždyť za vás zemřel. Je to dávno odpuštěno. A pokud jste svůj hřích v této oblasti nevyznali nebo pokud si dokonce stále žijete po svém a v rozporu s tím, co chce Pán Bůh, tak vás zvu, přijďte s tím za ním dnes. Vyznejte to jako hřích. Čiňte pokání. Proste o odpuštění. Proste o to, aby vás On sám změnil. On může učinit Váš život šťastný.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

dotaz

(mkm, 20. 2. 2015 16:40)

Vy jste na tom filmu byl?

Re: dotaz

(Michal, 20. 2. 2015 19:23)

Myslím, že z toho, co jsem napsal, je docela jasné, že jsem na něm nebyl a ani se na něj určitě nepodívám. Jednoznačně se takovému filmu vystavovat nechci.