Jdi na obsah Jdi na menu
 


Neboť slovo kříže je těm, kteří hynou, bláznovstvím, ale pro nás, kteří docházíme spasení, je Boží moc. (1.Korintským 1:18)


Všechny zde zveřejněné příspěvky můžete volně šířit a to pouze s podmínkou, že uvedete odkaz na tyto stránky (www.klus.estranky.cz).


 

Zatoč se starostmi

1. 10. 2017

1.jpgNemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení. (Matouš 6,25-34)

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Věřím ve vzkříšení těla a život věčný

27. 8. 2017

img_3052.jpgApoštolské vyznání víry končí tím, o čem mluvíme na každém pohřbu. Končí vyznáním víry ve vzkříšení těla a ve věčný život. Ano, to je důležitá součást našeho vyznání, kterého se vírou držíme, když přemýšlíme o budoucnosti a o tom, co nás čeká po smrti.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Věřím v svatou církev obecnou

13. 8. 2017

1.jpg„Věřím v Boha, ale nepotřebuji chodit do kostela, kde chodí ti pokrytci, co si hrají na svaté.“ Už jste někdy slyšeli takovou nebo podobnou větu? Možná pramení i z toho, že v Apoštolském vyznání víry vyznáváme, že věříme ve svatou církev obecnou a ve společenství svatých. Tak jsme svatí nebo ne?

Právě o tom budeme dnes hovořit. Budeme přemýšlet, co vyznáváme o církvi a co je na ní tak svatého. Přečteme k tomu text, který se čte často, když je řeč o manželství, ale dnes tuto aplikaci přeskočíme a podíváme se na ten text, abychom se učili něco o církvi.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Ježíš přijde soudit živé i mrtvé

9. 8. 2017

img_2802.jpgMinulou neděli jsme hovořili o tom, že Ježíš sedí po pravici Boha Otce všemohoucího a dnes na to navazujeme části vyznání víry, která hovoří, že Ježíš přijde soudit živé i mrtvé. Tedy dnes hovoříme o druhém příchodu a o posledním soudu.

Vybral jsem k tomu verš z 2. Korintským 5,10:

 

Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.

Video záznam naleznete zde. (Jen v nouzové kvalitě z důvodu poškození techniky úderem blesku.)

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Sestoupil do pekel a vstal z mrtvých

20. 7. 2017

img_2636.jpg

Pokračujeme v sérii, kdy probíráme Apoštolské vyznání víry. Minule jsme začali hovořit o osobě a díle Ježíše Krista a skončili jsme Jeho smrtí a pohřbem. Dnes navazujeme dvěma větami, které říkají, že sestoupil do pekel a třetího dne vstal z mrtvých. Přečetl bych k tomu biblický text z kázání apoštola Petra, který mluví o Ježíši Kristu toto:

 

Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci. (Skutky 2, 22-24)

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Věřím v Ježíše Krista

10. 7. 2017

img_1142.jpgA Petr se ujal slova: "Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je Mu milý ten, kdo v Něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Dobře víte, co se dálo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s Ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni Ho pověsili na kříž a zabili. Bůh Jej však třetího dne vzkřísil a dal Mu zjevit se - nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s Ním jedli a pili po Jeho zmrtvýchvstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to On, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro Jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v Něho věří." (Skutky 10, 34 – 44)

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Recept na šťastný život

4. 6. 2017

1.jpg

 

 

 

 

Tento příkaz, který ti dnes udílím, není pro tebe ani nepochopitelný, ani vzdálený. Není v nebi, abys musel říkat: "Kdo nám vystoupí na nebe, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?" Ani za mořem není, abys musel říkat: "Kdo se nám přeplaví přes moře, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?" Vždyť to slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Modlitba o ochranu aneb neuvoď nás v pokušení

22. 5. 2017

1.jpgDoufám, že se na mne nebude sestra Alenka Bujoková zlobit, když prozradím, že ji kousl kocour. Milá kocour se jí z ničeho nic zakousl do ruky. Taky jsem četl, že na Opavsku v úterý pokousal pes jednu důchodkyni. Bylo to u sousedů a paní tam chodila pravidelně, pes byl na ní zvyklý. Přesto ji kriticky pokousal na krku. A když už jsem se pustil do hledání, kdo ještě koho pokousal, tak jsem zjistil, že na Ukrajině v březnu napadli lvi krotitele v cirkusu a vážně ho zranili. Prostě žijeme ve světě, kde často slyšíme o tom, že někdo někoho pokousal. A často mezi kousajícím a pokousaným je poměrně blízký vztah. Vše funguje. Ale najednou dojde k útoku.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Když jsou děti moudřejší než rodiče

14. 5. 2017

1.jpgPříběh, který je určen na dnešní neděli, nás bere před Velikonoce a to přímo do Palmové neděle, kdy zástupy doprovázely Ježíše, když přijížděl na oslátku do Jeruzaléma. Je významné, že v tom dni se naplnilo mnoho proroctví. Například právě to, že Mesiáš přijede na oslátku. Těch proroctví bylo mnohem více, ale pokračujme v příběhu. Po Ježíšově příjezdu do chrámu se atmosféra trochu mění a my vidíme Ježíše, jak ve svém svatém hněvu nad kupčením s vírou vyhání z chrámu všechny překupníky. A v tom se dostáváme k naší dnešní pasáži.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Pro ty, kteří utekli od Krista

23. 4. 2017

1.jpgVe svém životě jsem se setkal s lidmi, kteří byli vychováni ve víře, možná dokonce opravdu uvěřili, ale v nějakém momentu svého života zařadili zpátečku. Otočili se k Pánu Ježíši zády. I dnes budeme číst podobný příběh. Budeme číst o učednících, kteří se po vzkříšení Ježíše vrátili ke starému životu. Poslouchejme, zda nenajdeme nějaké principy i pro život těch, kdo se v dnešní době obracejí k Pánu Bohu zády.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0