Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bože, proč jsi mne opustil?

29. 3. 2016

1.jpg

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci. Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele. Otcové naši doufali v tebe, doufali, tys jim dal vyváznout. Úpěli k tobě a unikli zmaru, doufali v tebe a nebyli zahanbeni. (Žalm 22,2-6)

 

Dnes máme Velký pátek. Přečetli jsme začátek Žalmu 22. Po tomto Žalmu následuje ten krásný Žalm 23, který říká, že Hospodin je náš pastýř. Oba dva žalmy napsal král David.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

V Žalmu 22 popisuje svou velikou bolest. Ta bolest je tak hrozivá, že má pocit, že už i Bůh jej opustil. A klade tu otázku, kterou v bolesti klademe. Proč?

I v dnešní době lidé zažívají velkou bolest. Snad nejvíce jsme si v minulých dnech všimli bolesti, kterou prožívají mnozí Belgičané, jejichž blízcí zahynuli při teroristickém útoku. Ale nemusí jít nutně jen o terorismus, aby člověk zažíval bolest. Může to být nemoc, která zmáhá vás nebo někoho blízkého. Může to být nějaká vztahová krize, při které jeden miluje a druhý zraňuje. Nebo je zdrojem vaší bolesti to, jak vidíte, že si někdo, kdo je vám drahý, ničí život a vy mu nemůžete pomoci. Každý z nás by tady mohl mluvit o větší či menší bolesti, kterou zažívá. A možná i my jsme se někdy v zoufalství ptali: Bože, kde jsi? Proč, Bože?

To jsou ty nejtěžší situace v našem životě. Co s nimi? Věřím, že ten dnešní text má také odpovědi. Ale podívejme se ještě, co přesně prožíval David. On říká, že volá k Bohu a Bůh mu neodpovídá. To je zdroj bolesti. Bůh se nechová, jak bychom očekávali. Ale není zraněn pouze Bohem, ale hlavně lidmi. Poslechněte si, jak popisuje to, jak se k němu chovají druzí: „Já však jsem červ a ne člověk, potupa lidství, povrhel lidu. Všem, kdo mě vidí, jsem jenom pro smích, šklebí se na mě, potřásají hlavou: "Svěř to Hospodinu!" "Ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil!"“ (V.7-9) David píše, že se mu lidé posmívají a snižují také to, že spoléhá na Boha. Smějí se tomu, že ve svém zoufalství stále volá k Bohu. Oni nepovažují Boha za toho, který by se staral o naše bolesti. David tak říká, že je lidem pro smích. Odmítli ho, vymezují se vůči němu. Doslova se cítí jako červ a ne člověk. Cítí se jako nula, odmítnutý, zavržený, ztrápený. Nejen, že má své problémy. Navíc Bůh neodpovídá a lidé jej ponižují.

Dále popisuje, že se cítí, jako by jej trhala divá zvěř, jako by se topil a zároveň umíral žízní. Píše, že se mu nepřátelé vrhají na nohy a ruce. Popisuje také to, že už si dělí jeho oděv, dokonce losují o jeho roucho.

Mnoho lidí se asi mohlo ztotožnit s tímto žalmem. Možná i někdo z vás má v těchto dnech pocit takové bolesti, příkoří, nespravedlnosti nebo utrpení. Někteří z nás toho zažili mnoho, jiní možná méně. Ale všichni víme, jak chutná bolest a trápení. I ten bohabojný král David to věděl.

Při čtení tohoto žalmu se člověku opět klade na mysl otázka. Proč se dobrým lidem stávají zlé věci? Možná si ji také kladete. A pravdou je, že ta otázka nemá nikdy větší smysl než právě na velké pátek. Známý americký teolog R. C. Sproul na otázku, proč se dobrý lidem stávají zle věci, odpověděl slovy: „Stalo se to jen jednou a dotyčný do toho šel dobrovolně!“ Ano, jak říká Sproul, je jen jeden dobrý člověk – tím je Ježíš Kristus. On byl jediný dobrý člověk, kterému se staly zlé věci, když byl ponížen, odsouzen, mučen, vysmíván a nakonec přibit na kříž. A On to přijal dobrovolně. On si tuto cestu vybral.

Nikdo jiný nebyl dobrý. Každý další člověk v sobě nese kus zla. A zlé věci, které zažíváme, jsou přímým či nepřímým důsledkem toho, že my jako lidé nejsme dobří. Ale dnešní den nám říká, že nemusíme propadnout zoufalství. Máme totiž Boha, který nás miluje. To zaznělo už na začátku té dnešní bohoslužby.

Dovolte krátké vysvětlení. Kdyby to jediné, co máme, byl fakt, že Bůh existuje, těžko by se mi s tím žilo. Existence Boha neřeší problém utrpení. My lidé se trápíme tady na zemi a On si žije někde v dokonalém nebi? To by mi nepomohlo.

Ale realita je jiná. Bůh v Ježíši Kristu opustil dokonalost nebe a přišel do toho marasmu lidského života na zemi. Měl jediný důvod. Zachránit nás. Cesta záchrany byla cesta utrpení. Ježíš na této zemi zakusil utrpení největšího kalibru. Zakusil bídu a trápení. A to nám může pomoct.

Asi jste si toho všimli. To, co tady popisoval David v našem žalmu, se tak jasně naplnilo i na Ježíši. David tady popisuje, jak se cítí. Ale doslovně se to stalo realitou o tisíc let později v osobě Ježíše Krista. Vždyť jeho šat si rozdělili a o jeho roucho losovali. Vždyť se sápali po jeho rukou a nohou a přibili je na kříž. Vrhli se na něj jak smečka psů, když je soudili a obviňovali. Utrpení, které zažíval na kříži, byly opravdu blízké pocitu toho, kdo umírá žízní. Vždyť Ježíš řekl z kříže ta slova: Žízním. Na druhé straně byly jeho plíce při tom utrpení zaplavovány a On se topil. Ukřižováni lidé totiž umírali udušením. Vždyť Ježíši se vysmívali podobně, jako to tady popisoval David. Matouš zapsal, jak se mu posmívali velekněží: „Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský - ať nyní sestoupí s kříže a uvěříme v něho! Spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl: 'Jsem Boží Syn!'“ (Mat. 27,42-43) Ježíš byl vysmíván úplně stejně, jak to popisoval David. Bylo zpochybňováno jeho spolehnutí na Boha stejně, jak to bylo u Davida. Ježíš byl mučen, tupen a vysmíván jako by ani nebyl člověk. A zase stejně jako zapsal David, považovali Ho za červa a ne člověka, potupu lidství a povrhel lidu. To, co napsal David o sobě, se přesně naplňovalo v Ježíši Kristu.

A my to dnes čteme a žasneme. Vidíme totiž, že Bůh to dávno věděl. Bůh to vše dávno připravil. To byl totiž plán záchrany. A ta podobnost je tady proto, abychom neměli ani chvíli pochyby o tom, že Bůh má vše v rukou.

Uprostřed své bolesti Ježíš zavolal to, co řekl i David: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil.“ (v.2) Když David popisoval, co cítí, nevědomě psal proroctví o tom, co bude prožívat Ježíš Kristus. A ten výkřik bolesti má v sobě významné a paradoxně dobré poselství.

 „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil.“ (v.2) Někdy i my máme pocit, že nás Bůh opustil. Ale pokud Bohu patříme, tak je to falešný pocit. On nás nikdy neopustí. U Ježíše ale nešlo o falešný pocit. Bůh Ježíše opustil. Ježíš totiž v této chvíli nesl vinu všech lidí světa. Nesl odpovědnost za všechny teroristické útoky a vraždy, co kdy byly spáchány a to včetně vražd nevinných nebo třeba i nenarozených dětí. Byl vinen každým znásilněním či zneužíváním. Byl vinen za všechnu nenávist, za každou lest a pomluvu. Byl vinen za každou manželskou nevěru, byl vinen každým selháním otce či matky, byl vinen tím, že upřednostnil karieru před svými dětmi. Byl vinen každou lží, pomluvou a bolavým slovem vysloveným v hněvu. Byl vinen vší lenivostí, pýchou, závistí, vším pokrytectvím. Byl vinen vším zlem, prostě jakýmkoli a všemi hříchy, které si lze představit, které byly spáchány od počátku světa do jeho konce.

On, který se nikdy nedopustil žádného zla a hříchu, na sebe přijal trest za každý hřích. Vše, čím jste vinni vy, On vzal na sebe. Vše za co se stydíte i to, co si ani neuvědomujete, On vzal na sebe. A Bůh už s Ním nemohl dále být. Ježíš byl v té chvíli ztotožněn se vším zlem světa. A svatý Bůh Ho opustil. Svatý Bůh totiž nemůže být spojen s hříchem světa. A v té chvíli Ježíš vypustil z úst ten výkřik, který zapsal o tisíc let dříve David: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil.“ (v.2) Proč jsi mě opustil? Ta sžíravá otázka.

My dnes známe odpověď. Bůh Ho opustil, protože miloval nás a nechtěl nás opustit na věky. Proto na čas opustil Ježíše, aby nemusel věčně opustit tebe a mne. Tak moc nás miloval. Ježíš zemřel, aby tobě a mně mohlo být odpuštěno. Apoštol Pavel to zapsal těmito slovy: „Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“ (2Kor 5,21)

Ježíš byl ztotožněn s hříchem celého světa, abychom my dostali Jeho spravedlnost. Přijal naši vinu a dal nám svoji spravedlnost, abychom měli přístup k Bohu. A proto je ten výkřik dobrou zprávou, i když pronesenou v agónii smrti a bolesti.

Zbývá to poslední upřesnění. Tu Kristovu spravedlnost nedostanou všichni. Ona je k dispozici pouze pro ty, kdo Mu věří, kdo Mu patří, kdo Jej z Boží milosti následují. Je to pravda o Tobě? Tak Mu děkuj. Máš pochybnosti, tak pros o milost a o dar víry. On chce svoji spravedlnost nabídnout i Tobě! Změň svůj život a následuj Toho, kdo byl opuštěn Bohem, abys ty s Ním mohl být navěky. Amen.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

macan.imwmalt.be

(macan.imwmalt.be, 31. 5. 2019 3:24)


Hi! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to check it out. I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers! Exceptional blog and outstanding design.
macan.imwmalt.be

I want to Us it but I am a chicken when it comes to movies. What do you think. Thanks!.

(RobertPaica, 28. 5. 2019 19:03)

https://aladdinfullmovie.net
https://johnwickchapter-3.com
https://avengersendgamefullmovie.com
https://avengersendgamefull.com
https://shazamfullmovie.com
https://shazamfull.org
https://hellboyfullmovie.org
https://wonder-park.com
https://darkphoenixfullmovie.net/
https://toystory4fullmovie.net/
https://spidermanfarfromhome.org
https://annabellecomeshomefullmovie.com/
https://aladdin-fullmovie.net/
https://darkphoenix-fullmovie.de/
https://thesecretlifeofpets2-fullmovie.de/
https://godzillakingofthemonsters.org/

arem.imwmalt.be

(arem.imwmalt.be, 25. 5. 2019 14:20)


What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this paragraph i thought i could also create comment due to this sensible piece of writing.
arem.imwmalt.be

Правельный комплект

(Ramon Cer, 22. 5. 2019 10:26)

how to opt yourself singular self-supporting layer goblet railings in a power game

быстрые онлайн займы без карты

(bilousRoake, 22. 5. 2019 9:49)

быстрые онлайн займы без карты: https://citycredits.com.ua/dinero/

п»їwommpri.be

(п»їwommpri.be, 22. 5. 2019 4:25)


I am really enjoying the theme/design of your site. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A handful of my blog visitors have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any suggestions to help fix this issue?
п»їwommpri.be

https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/riverrunsred/

(ThomasRelay, 20. 5. 2019 21:35)

https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/tyrel/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/blacksea/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/theawakener/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/baja/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/thematchmaker/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/thetoxicavengerthemusical/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/americanultra/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/snowwhitehuntsman/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/brightburn/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/ghostintheshell/

Bitcoin Free

(BMSysTHough, 20. 5. 2019 19:57)

The BM system allows you to use bitcoin savings for making profit.
The system based on two-day donations and automatic payment of the initial amount + 10% reward to the your Bitcoin wallet.
Easy and quick, just like have a cup of coffee. https://bm-syst.com/

omrpe.memwom.be

(omrpe.memwom.be, 17. 5. 2019 8:13)


Attractive component to content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually loved account your weblog posts. Anyway I will be subscribing on your feeds and even I success you get entry to persistently rapidly.
omrpe.memwom.be

azma.memwom.be

(azma.memwom.be, 16. 5. 2019 7:20)


It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!
azma.memwom.be

Нашел прикольную тему

(JimmyDitte, 15. 5. 2019 11:42)

Привет всем! класный у вас сайт!
Нашел познавательную новость: https://zen.yandex.ru/media/firstnews/pochemu-russkomu-nikak-nelzia-bez-borody-5cb723e8d9848a00af861df5

jamor.memwom.be

(jamor.memwom.be, 14. 5. 2019 4:33)


Hi colleagues, good article and fastidious urging commented here, I am really enjoying by these.
jamor.memwom.be

Stairs and fences made of goggles, wood, metal

(Ramon Cer, 13. 5. 2019 21:51)

As a pre-eminence, having asked a impossible of kith of a ladder in the lodgings, owners don't bear off in that the ladder and its screen are two in all respects disparate products. Intimately, if the unaltered mien, like us, is pledged in the trap of turnkey facilities and can trade in to indecorous a ladder and metal fences on it in collaborative plunk, but in ‚lan it is rare. As a result, in in front of of any proprietor of the stairs in the freight the augean stables arises: how to get it justified, we corroborate the triumph conditions supporting assistance thanks to our own edifice, tremendous quiescent delineate intercession and concentration on long-term mutually workable partnership. Here you can purchase not not also gage fencing looking in behalf of stairs, but also open, made to demanded and is amazingly cheap. Solitary construction technologies, developing apace, take from to performance starlight, latest, reliable and weightless structures. Stair railings made of stainless stiletto are such that the assay thereof is acceptable. Railings made of precisely means: an signal structural element, neighbourhood of the sketch peripheral exhausted of the edifice, the guarantors of sanctuary and undisturbed descent and ascent the stairs. Protections in chance in an appearance again ladders which are offered everywhere our associates table in reliability, irregulars to many bellicose influences and bang on appearance. In annex, their command up takes into account all kinds of standards and requirements apposite to this grade of products. It is critical to dream up a edifice in which there model force and testament be no stair railings, the self-possession of which increases the convenience, sanctuary when moving. Note that today in regard to the concoct of construction offers a full set of elements with which it is achievable to quickly kick out the establishment of the design, which owing multitudinous years devise example without losing the twig qualities. Manufacturing and coronation of stainless influence authenticate up stairs is budget-priced compared to designs from other materials with comrade eminence characteristics. Devoirs, stainless dirk is much more honoured material-it is row-boat to call the tune, commingle with other materials, broach and pet payment the treatment of the treatment of the finished claim

star.memwom.be

(star.memwom.be, 12. 5. 2019 22:42)


I always spent my half an hour to read this weblog's articles all the time along with a mug of coffee.
star.memwom.be

credh.womannn.be

(credh.womannn.be, 11. 5. 2019 18:11)


This is really fascinating, You are an excessively professional blogger. I have joined your rss feed and sit up for looking for more of your fantastic post. Additionally, I've shared your website in my social networks
credh.womannn.be

robux Game Roblox, Robux

(HoraceNeeda, 9. 5. 2019 12:53)

kiapham Game Roblox, Robux
https://naprobuxuytin.blogspot.com/2019/05/trick-hoac-treat-countdown-uoc-tai-tro.html

adend.agetga.se

(adend.agetga.se, 8. 5. 2019 5:39)


whoah this blog is great i like studying your posts. Keep up the great work! You recognize, lots of individuals are searching around for this info, you can aid them greatly.
adend.agetga.se

Hello world

(FEJesusCib, 7. 5. 2019 11:45)

Mr DydradyDog

(Hauriimara, 7. 5. 2019 0:28)

Hello World !!!
Rusgoogy
Are YOu Mate ?

ainen.agetga.se

(ainen.agetga.se, 6. 5. 2019 19:57)


Pretty! This was an incredibly wonderful article. Thanks for supplying this info.
ainen.agetga.se