Jdi na obsah Jdi na menu
 


Buďte rozhodní! Nebojte se!

10. 12. 2012

pa020097.jpgBlíží se konec roku 2012, máme druhou neděli adventu. Od začátku roku a už před tím se šířily nejrůznější zkazky o tom, zda rok 2012 je rokem posledním. A to hlavně díky prý magickému číslu 21.12.2012 a mayskému kalendáři, který zde údajně končí. Mnoho lidí zbystřilo a začalo tyto věci sledovat, mnozí čtou Sibylu či hledají jinde. Mají obavy, zda opravdu nepřichází konec. A hned tady bych vás chtěl vyzvat, abyste nestavěli životy na lidských bájích, ale na pravdě, kterou zjevuje Ježíš Kristus a Boží slovo. A to Boží slovo nás ujišťuje, že konec přijde a že přijde překvapivě. Takže jeho datum nebude předpovězeno ani Sibylou ani indiány ani nikým jiným. Nechci se tady dnes zabývat Sibylou a jinými pověrami, ale zvu vás k hledání pravdy tam, kde pravda je. Dnes vás konkrétně zvu k Izajášovu proroctví.

 

„Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím: "Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit." Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze sálající stepi se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla. Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek, tráva tam poroste jako rákosí a sítí. Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro lid Boží. Kdo půjde po této cestě, nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci. Nebude tam lev, dravá zvěř na ni nevstoupí, vůbec se tam nevyskytne, nýbrž půjdou tudy vykoupení. Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.“

(Izajáš 35:3-10)

 

            Přečetli jsme si proroctví, které je napsáno proto, aby lidé byli rozhodní a aby se nebáli. Čteme to na začátku toho textu: „Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím: "Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“ (v.3-4) Žijeme v době, kdy je zde spousta nerozhodných lidí, spousta těch, kdo se bojí. A důvodů je mnoho. I Izraelci měli své důvody. V době, kdy prorokoval Izajáš, procházeli tragédií zničení. Vidíme to i v předchozí kapitole. Tam je popsáno totální zpustošení jejich země. A uprostřed těchto tragédií, uprostřed toho oznámení destrukce, přichází toto poselství. Všimněme si třech významných důrazů, třech důvodů, proč se nemusíme bát.

 

1.      důvod: Bůh je aktivní

To je první důvod, o kterém tady čteme. Ve čtvrtém verši Hospodin říká: „Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit." (v.4) Advent nám připomíná, že Bůh přichází a právě proto je i tento text zařazen ke kázání v adventu. Bůh je aktivní a to je naděje pro člověka. To si připomínáme v adventu. Náš Bůh není pouze Bohem, který tento svět stvořil a nechal být, ale Bohem, který je aktivní a bude aktivní.

A v tomto dnešní proroctví čteme, že On přijde jako soudce a odplatí těm, kdo konali zlo. Na druhé straně přijde zachránit ty, kdo v Něj věřili.

Když čteme o té pomstě, tak si říkáme, že to zní až příliš tvrdě. Ale Bible nás ujišťuje, že Bůh je spravedlivý. A ta pomsta bude také spravedlivá. A Boží spravedlnost je mnohonásobně lepší než naše lidská. Tady často spravedlnost ani nedokážeme najít, protože život je komplikovaný. Ale u Boha nebude soudních omylů.

Možná někdo z vás zažívá nespravedlnost. Možná vás ošidili a nedovolali jste se práva. Možná vás pomluvili. Možná vás někdo odsoudil a zaškatulkoval. Určitě je třeba nevzdat zápas o právo a spravedlnost tady na této zemi, ale na druhé straně, někdy se toho práva a spravedlnosti nedožijeme.

Bůh toto proroctví říká Izraelcům, jež byli zdecimování nepřátelskou armádou. Nevíme přesně, v jaké době to Izajáš říkal, ale před Izraelci bylo otroctví.  Oni sami se tady na zemi té svobody a záchrany nedočkali. Ale dočkaly se toho další generace a byl obnoven Izrael.

Nicméně toto proroctví ukazuje i dále. Ukazuje na příchod Ježíše jako Zachránce. A i pro nás je tento text dnes znovu povzbuzením a ujištěním, že On nezapomněl. On nezapomněl na nikoho z nás. On nás přišel Zachránit pro věčnost. Ale On nezapomněl ani na naše bolesti, ani na naše trápení, ani na naše zápasy s hříchem. On vše ví. On o nás ví. On to nikdy nevzdá. Možná nezasáhne hned. Možná nechápeme, proč něco neudělá teď. Ale On je svrchovaný a Jeho plán pro nás je dokonalý. A On nás rozhodně chce zachránit.

 

2.      důvod: Bůh proměňuje

Toto proroctví nám dává i druhý důvod, proč se nemusíme bát. Nemusíme se bát, protože Bůh proměňuje. Nemusíme se bát, protože Bůh z trosek buduje krásné věci. V našem textu čteme: „Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze sálající stepi se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla. Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek, tráva tam poroste jako rákosí a sítí.“ (v.5-7)

Čteme tady několik příkladů proměn. Je tady řečeno, že slepí uvidí a hluší uslyší. Dále čteme, že kulhaví budou skotačit a němí mluvit. Vidíme zde popis proměněných lidí. A potom je zde řeč i o proměněné zemi. Na poušti bude voda. Tam, kde byla jen divá zvěř, bude dobytek, tam kde byla pustina, budou šťavnaté louky.

Tyto slova nám ukazují, že Bůh má moc proměnit i situace, které se zdají ztracené. V prvním slova smyslu došlo k obnově lidu a země po návratu Izraelců z Babylonského zajetí. Ale toto proroctví se dívá ještě dál. Dívá se na věčnost. Tam bude člověk dokonalý, tam bude i země dokonalá.

A tak i naplnění tohoto proroctví pro nás má dvojí úroveň. Ano, toto proroctví nám připomíná, že Bůh proměňuje lidské životy. Ne nemohu vám slíbit navrácení zraku nebo uzdravení nemocných nohou. Nevím totiž, zda to je něco, co Bůh ve vašem případě chce. I když samozřejmě i to je v Boží moci. Nicméně jedno vím jistě. Bůh chce měnit vaše srdce. Nevím, co přesně vás trápí? Možná pro bolest nevidíte, že Bůh je vám blízko. On chce, abyste viděli. Možná neslyšíte, jak vám říká, že vás miluje. On chce, abyste slyšeli. Možná je váš život kulháním, protože se nedokážete vzdát nějakého hříchu.  Bůh chce, abyste chodili vzpřímeně. Možná mlčíte, protože se cítíte Bohem zklamaní. On to chce změnit a chce, abyste svobodně zpívali k Jeho chvále.

Na druhé straně nás Bůh ujišťuje, že jednoho dne bude proměněno všechno, protože on stvoří nové nebe a novou zemi. A to už se dostáváme i k tomu třetímu důvodu pro pokoje.

3.      důvod: Bůh nabízí věčnou radost

To je ten třetí důvod pro pokoj, který nacházíme v tomto proroctví. Bůh nás ujišťuje o tom, že nás čeká věčná radost. Čteme: „Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.“ (v.10) Je tady opakovaně řeč o radosti. Je zde řečeno, že ta radost vychází z toho, že se lidé vrátí. A opět, tím prvním naplněním je návrat Židů do své vlasti. Ale tím konečným naplněním je návrat k Bohu do Jeho království. Jde o návrat do přímého vztahu s Ním, tak jak ho měli Adam s Evou. A i tady čteme to, co třeba v knize Zjevení. Na věčnosti už nebude žádný pláč a nářek. Bude to dokonalost v přítomnosti našeho Boha.

Každý, komu je dobře v Boží přítomnosti už tady na zemi, bude v Boží přítomnosti i v nebi a bude to pro něj věčná radost. Pokud vám ale bytí v Boží přítomnosti nedělá radost tady na zemi, tak tu radost nezažijete ani v nebi, protože v Jeho přítomnosti prostě nebudete.

Izajášovo proroctví ovšem nádherně ukazuje, kdo tu věčnou radost s Kristem zažívat bude. Budou to „ti, za něž Hospodin zaplatil“. (v.10) A my všichni víme, jak Hospodin zaplatil. Šlo o nemírně drahou platbu. Bůh dal svého jediného Syna, aby svou smrtí zaplatil za náš hřích a umožnil nám tak přístup do Boží přítomnosti a věčnou radost. Žádná jiná platba nás do věčné platby nedostane. Ježíšova smrt je stoprocentně nezbytná. Žádná dodatečná platba ale není třeba ani neexistuje. Nedokážeme si to zaplatit sami. Nedokážeme si to zasloužit svým úsilím či štědrostí. Nepomůže nám ani to, když se za nás po naší smrti v soukromí či na bohoslužbě budou modlit. Žádná modlitba za zemřelého, či mše za zemřelého či cokoli jiného, co bychom chtěli pro zemřelého udělat, už nepomůže. Otázka je pouze ta, zda jsme za svého života vírou přijali tu Boží platbu. Pokud ano, pak nás čeká věčná radost.

A tak milí přátelé, buďme rozhodní a nebojme se, protože máme Boha, který aktivně působí, který proměňuje a který nám nabízí věčnou radost. Spolehněme se na Něj celým svým životem!

Audio záznam naleznete zde.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář