Jdi na obsah Jdi na menu
 


Je to vše o Ježíši!

30. 12. 2016

1.jpgZrodil se světa Spasitel – to byla první slova, která dnes zazněla v programu. Narodil se Kristus Pán – to byla zase první slova, která většina z vás dnes v kostele zpívala. Ano, je tady svátek Božího narození a ani nám nevadí, že vlastně nevíme, v který den se Ježíš Kristus opravdu narodil. Ale dnes je den, kdy to slavíme. A jsme tady v kostele, abych spolu slavili a abychom si znovu připomněli, proč je to tak velmi významná událost.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde. (čas 1:08:50)

Text pro dnešní svátek patří mezi texty, které nám vysvětlují, proč je příchod Pána Ježíše Krista na svět tak důležitý. Je dokonce tak důležitý, že rozdělil historii na dvě části, na dva letopočty. Zvlášť počítáme roky před narozením Krista a zvlášť počítáme roky po narození Krista. Přečtěme si tedy text z Janova evangelia, ze třetí kapitoly:

 

Kdo přichází shůry, je nade všecky. Kdo pochází ze země, náleží zemi a mluví o pozemských věcech. Kdo přichází z nebe je nade všecky, svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo však jeho svědectví přijal, potvrdil tím, že Bůh je pravdivý. Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého Ducha v plnosti. Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou. Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. (Jan 3,31-36)

 

V přečtené pasáží se nám autor snaží ukázat na velikost Ježíše Krista. Poznání toho, kdo je Ježíši Kristus, je absolutně klíčové a zásadní. Skloňme se tedy k tiché modlitbě a pomodlete se třeba takto: Pane Ježíši, dej mi srdce vnímavé na Tvůj hlas a ukaž mi dnes, jaký opravdu jsi!

S důvěrou, že Pán slyšel naše modlitby, podívejme se teď společně na ten náš dnešní text. Dovolte, že zmíním 4 pravdy o Ježíši, které jsou základem naší křesťanské víry a které nalézáme i v tomto textu.

               

  1. Ježíš přišel od Boha

Ten náš text to vyjadřuje třikrát v různých podobách. Hovoří o Ježíši jako o tom, kdo přišel shůry, kdo přišel z nebe, koho Bůh poslal. V Ježíši ten, kdo je bohem, přichází do toho světa. A když nám alespoň trochu dojde, co to znamená, musí nás to naplnit úžasem. Ten, který stvořil svět, který má naprosto neomezenou moc se stane děťátkem, zranitelným, slabým, závislým na pomoci, narozeným ve chlévě chudým rodičům. Tak přišel dokonalý Bůh do světa. Přišel do světa, kde bude zakoušet pokušení, jako my. Přišel do světa, kde bude zakoušet utrpení jako my. Přišel do světa, kde zemře jako my.

Rád bych vám k tomu přidal nějakou ilustraci či vám to přiblížil nějakým přirovnáním, ale toto je tak veliká věc, že ji nejde přirovnat k ničemu. Bůh, který ví, kolik máte na hlavě vlasů, který ví o vás absolutně každý detail, který přesně ví, kdy vaše srdce udeří naposledy, který je schopen jedním slovem pohnout vesmírem, který má neomezenou moc nad vším, tento Bůh se stává člověkem, nemluvnětem, které můžete držet v náručí. To je šílenství. Proč by to dělal? Měl pro to dobrý důvod a koncem tohoto kázání si to připomeneme.

 

  1. Ježíšovo poselství je Boží poselství

Ježíš Kristus je teda Bohem, který se stal člověkem. Ale to neznamená, že přišel o své božství. On byl stále Bohem, přestože se vzdal mnoha ze svých božských výsad. Nicméně, náš text nám připomíná, že „Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého Ducha v plnosti.“ (v.34) Jan nám tady zapsal, že to, co říká Ježíš, jsou slova Boží. To, co nám říká Ježíš, má původ u samotného Boha. On, velký Bůh, vložil do lidských slov zásadní pravdy o nás a o našem životě. Nemělo by to námi zatřást a způsobit, že budeme toužebně chtít vědět, co nám tento Bůh skrze Ježíše říká? A my to můžeme číst, protože to máme zapsáno v Bibli! 

Představte si, že by se na světě objevil člověk, který by prohlásil, že nalezl způsob, jak vyléčit rakovinu. A představte si, že by lékaři a odborná pracoviště na celém svět potvrzovali, že jeho metoda funguje. A představte si, že by ta léčebná metoda nic nestála a vy, jako nemocný člověk, byste mohl být při dodržení jistého postupu vyléčen doma bez pomoci dalšího člověka a to se zárukou, že budete dokonale uzdraveni. Potřebovali byste k tomu jediné a to, abyste si doma v klidu přečetli návod vedoucí k uzdravení. Jak byste reagovali? Každý nemocný člověk by si to přečetl! Dokonce by si to přečetlo i mnoho z těch, kdo jsou zdraví. Jak bych to mohl nečíst, když mi to zachrání život?

Slova Ježíše Krista jsou slova Boží, slova toho, kdo zná dokonale naše tělo i naši duši. Jsou to slova toho, který ví, že vy i já máme smrtelnou chorobu. Je to choroba, která nezpůsobuje pouze smrt, ale způsobuje to, že člověk nemůže v tomto životě zažívat vnitřní pokoj a že nemůžete strávit věčnost v Boží blízkosti, ale čeká ho věčná tragédie. Právě proto tady jsou slova Ježíše, která vedou k záchraně. Nejsou to slova lidská, jsou to slova Boží. A jsou pro nás!

 

 

  1. Ježíš má všechnu moc

Tento fakt Jan jasně zdůrazňuje. Čteme: „Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou.“ (v.35) Nenechme se zmást. Ten Ježíš, který se na tento svět narodil jako dítě, dostal od svého Otce veškerou moc. Ve své moci není nijak omezen. Ano, On sám se na čas omezil, ale teď už to nedělá a nebude dělat. Dokáže absolutně všechno. To je Ježíš. Není jen dobrým učitelem. Není jen moudrým rádcem. Není jen schopným vůdcem. Není jen charismatickou osobností. On je Bůh s neomezenou mocí.

Má totální kontrolu nad mým i vašim životem. Má kontrolu nad tím, co bude zítra a pozítří. Ale navíc nás miluje. Takže máme jistotu, že tuto moc nezneužije. Člověk může zneužít moc. Dokonce i církev může zneužít moc. Ale Ježíš ji nikdy nezneužije.

A víte, kde se Jeho moc projevila nejvíce? Projevila se v tom, že nezůstal v hrobě, ale po svém umučení vstal z mrtvých. To je zásadním projevem Jeho moci. A Jeho moc se projevuje také tím, že On dokáže člověka zachránit pro věčnost. A to lidskou mocí nikdo nedokáže. Žádný člověk se svou vlastní mocí, svou vlastní snahou či svým vlastním úsilím k Bohu nedostane. Žádný! Ale Ježíš má tu moc. A chce nás vzít ke svému Otci.  

 

  1. Na osobě Ježíše se vše láme

Na začátku jsem slíbil, že řeknu, proč Bůh udělal něco tak šíleného, že se stal člověkem. Před momentem jsem to řekl. Udělal to proto, abychom v Něj mohli věřit a abychom díky Jeho smrti a vzkříšení mohli být zachráněni pro věčnost s Bohem. Jinými slovy, přišel, aby nám představil Boží lásku a aby připravil cestu k Bohu. Nenechme se zmýlit tím, že přišel jako nemluvně. On přišel jako Boží bojovník a vybojoval tu nejdůležitější bitvu. Bitvu za naší věčnost, bitvu se smrtí!

Ten text, který jsme přečetli, končí veršem 36, který říká: „Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává."

Milí přátelé, osoba Ježíše Krista je absolutně zásadní. A váš vztah k Ježíši je absolutně zásadní. Kým je pro vás Ježíš? Význam slova Ježíš je zachránce. On přišel, aby člověka zachránil. A jsou jen dvě možnosti, jaký k Němu mít vztah. Můžete Mu věřit nebo Ho můžete odmítat. Není nic mezi tím. Nevíra je odmítnutí.

Kdo v Něj věří, má věčný život. Kdo Ježíše odmítá, ten nemůže počítat po smrti s životem, ale je objektem Božího hněvu. Toto je jasná, i když drsná, realita.

Slovo Ježíš patří v české populaci mezi velmi používané. Někteří ho dokáží v jedné větě použít i třikrát. Ale není to vyjádření víry, ale je to zneužívání tohoto jména tím, že si použitím jména Ježíš ulevujeme a někdy i tím, že přidáme i jméno jeho pozemské matky.  

Ježíš přišel do tohoto světa, aby nebyl jen slovem úlevy z našich úst. On přišel, protože Mu na nás záleželo. Přišel od Boha, Jeho slova jsou slova Boží, má neomezenou moc a na Něm se vše láme. Ježíš přišel z nebe do tohoto světa, abyste vy mohli z tohoto světa do nebe!

Co s tím uděláte? Řeknu Vám, co s tím dělám já. Činím pokání. Lituji v modlitbě, že si Pána Ježíše tak málo vážím, že tak málo poslouchám Jeho slovo, že si tak málo uvědomuji, jakou má moc.  Ale v pokání také vyjadřuji touhu po změně. Chci se měnit. Nechci zůstat stejný. Chci být více jako On. A jaká je vaše reakce na Ježíše? Co uděláte s těmi tvrzeními Bible? Přicházejte k Němu v pokání a budete odcházet bohatí, protože tento Ježíš vám bude zase blíž.

Je mým velkým přáním, abychom viděli Ježíše takového, jakým opravdu je a měli věčný život. Je to vše o Ježíši.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde. (čas 1:08:50)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář