Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koho budeme volat k pomoci v roce 2016?

31. 12. 2015

1.jpgMnozí z nás asi znají slavnou píseň Help od Beatles. Nevím, co přesně vedlo Lennona a McCartneyho k napsání této písně. Ta píseň vyjadřuje poznání, že když člověk stárne, zjišťuje, že v životě potřebuje pomoc. A je tam zdůrazněno to, že když jsme mladí, tak máme pocit, že si vystačíme sami, že vše zvládneme, ale když jsme starší, tím více vidíme, že věci nemáme ve svých rukou a potřebujeme pomoct.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

V takových chvílích doceníme přátele, kteří nám jsou schopni poradit. Ale ani ti přátelé nám se vším nejsou schopni pomoct. Ani odborníci nám nejsou schopni se vším pomoct. A mnoho lidí v takovéto chvíli volá k někomu vyššímu. V člověku je zakořeněná přesvědčení, že je někdo větší, kdo nám může pomoct. A tak především, když je zle, téměř každý volá k bohu. Otázkou je, zda jde o toho jediného živého Boha nebo o nějakého bůžka či modlu, kterou jsme si vytvořili ve svých představách.

Dnes si přečteme jeden známý a oblíbený žalm, který je pro nás inspirací a povzbuzením, abychom i v tom novém roce nespoléhali ani na sebe, ani na nic jiného, ale právě na toho jediného pravého Boha.

               

 Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?

 Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.

 Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.

 Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.

 Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.

 Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc.

 Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.

 Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. (Žalm 121)

 

Dnes tady mezi námi jsou asi tři skupiny lidí. Jste tady vy, kdo jste si prošli nebo procházíte těžkostmi a v těchto těžkostech jste svoji pomoc nacházeli v Hospodinu. Vy byste dneska měli mít kázání. A pro vás je tento žalm jistě velkým požehnáním.

Potom tady jsou ti tzv. „mladí“, kteří si ještě mnoho opravdových těžkostí nezažili. Ještě jste neprošli zkouškou, která by vás opravdu zásadně otestovala. A pro vás může tento žalm být povzbuzením, jak se připravit, protože těžké dny přijdou v životě každého.

A nakonec jsou mezi námi pravděpodobně i ti, kdo v těžkostech tu svoji pomoc u Pána Boha nehledali, nebo dokonce mají pocit, že je Pán Bůh zklamal. A mojí naději je, že se dnes znovu přesvědčíte o Boží dobrotě a že se k Němu v pokání vrátíte a učiníte ho Bohem, ke kterému se chcete utíkat. On chce být vašim jediným Bohem.

Chtěl bych dnes na základě toho našeho textu ukázat, že není dobré, když svoji pomoc hledáme ve stvořených věcech, ale je obrovským životním štěstím, když tu pomoc nalezneme v Hospodinu.

1. Nehledejme pomoc u stvořeného

Náš žalmista začíná tento žalm řečnickou otázkou „Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?“ (v.1) On tady vlastně říká, že se kolem sebe dívá a zvažuje, odkud má očekávat pomoc. A ne náhodou zmiňuje hory. Hory byly vždy místem, kde se stavěly oltáře bohům. Věřilo se, že z hor je to k bohům nejblíže. Tam na těch horách se stavěly posvátné kůly a jiné modloslužebné prvky. A žalmista se na to dívá a ptá se, odkud mu přijde pomoc.

Ale dlouho se u té řečnické otázky nezdrží a zřetelně nám ukazuje, jaký je jeho názor: „Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.“ (v.2) Jasně nám deklaruje, že u těch oltářů postavených pro různá božstva on pomoc hledat nebude. Bude ji hledat u Hospodina. Dochází tak ke stejnému závěru jako třeba Jeremjáš, který vyznává:  „Věru, klamavé jsou pahorky, halasící hory! Věru, jen v Hospodinu, našem Bohu, je spása Izraele.“ (Jeremjáš 3,23) Jinými slovy, Jeremjáš říká, že hledat pomoc v čemkoli jiném než v Hospodinu, je falešné. Modly totiž pomoc nepřinesou.

Podobná situace je v dnešní době. I dnes lidé hledají pomoc. A i dnes se mnozí dívají na různá místa, po různých modlách. Přestože modly už dnes vypadají jinak, mají stále stejnou funkci. Lidé u nich hledají pomoc, místo aby ji hledali u reálného Boha. Modla je tedy jakákoli věc, od které očekáváme to, co nám může dát jen Bůh.

Můj oblíbený pastor Tim Keller tvrdí, že nám modly nabízejí pomoc ve čtyřech základních oblastech: vedení, pohodlí, moc a uznání. A Keller tvrdí, že v závislosti na naší osobnosti budeme k jedné nebo k více z těch oblastí přitahováni a budeme v pokušení hledat pomoc u nějakých model.

Zkusme se na to podívat konkrétněji. Jsme v pokušení hledat pomoc v oblasti vedení, životní orientace či směřování. Někdy nevíme, kde dál, jak se rozhodnout, co udělat. A tak hledáme pomoc. A často ji hledáme u takových falešných model. Člověk hledá tyto odpovědi, a proto jsou dnes tak populární věštkyně, kartářky či jiná média, která slibují, že vám pomohou s touto vaší potřebou. Ale modly mohou být i neduchovní. Mohou to být přátelé, vlivné osobnosti či podobně.

Dále člověk hledá pomoc v oblasti jakéhosi pohodlí, pokoje, bezpečí, klidu či pohody, jak bychom to nazvali dnes. Člověk chce žít bezproblémový a pokojný život a často vidí, že to nemá plně ve svých rukou a hledá pomoc. A pokud tu pomoc nehledá u Boha, tak ji hledá u jakýchsi model. Nechce problémy, nechce těžkosti a hledá cesty, jak to zajistit.

 Další oblast, kde člověk hledá pomoc je oblast moci, autority a úspěchu. Toužíme po tom něco dokázat, toužíme někým být. A hledáme, co nebo kdo nám v této oblasti může pomoct, abychom šplhali nahoru.

A poslední je oblast uznání, pochvaly, hodnoty v očích druhých. Toužíme po tom, aby si nás druzí všímali a abychom někým byli. A opět, někdy si k tomu pomůžeme všelijakými cestami, protože nám nestačí to, co máme.

Právě modly si tady nacházejí místo a nabízí, že se o tyto naše potřeby postarají. A tou modlou může být absolutně cokoli. Mohou to být děti, peníze, vzhled, zdraví, politická aktivita, nějaký romantický vztah, ale třeba i zbožnost. Cokoli se může stát modlou. Peníze jsou asi nejzjevnější příklad. Peníze nám mohou zajistit situaci, kdy budeme kontrolovat svůj život a omezíme rizika. Peníze nám mohou zajistit nějakou stabilitu a bezpečí. Peníze nám mohou pomoct k moci. Peníze nám taky mohou pomoci, že budeme uznávání, třeba tím, že investujeme do svého vzhledu nebo do koupě přízně druhých. Peníze nám mohou dát pocit štěstí, ale jen do chvíle, kdy narazíme na jejich limity.

Někteří lidé se tedy rozhlížejí a hledají něco, co by jim pomohlo. Někteří se rozhodnou, že budou svoji pomoc hledat v tom, že budou usilovat o peníze, aby se měli dobře. Ale, jak jsem již řekl, jakákoli modla nám může dát zažít pocit štěstí, ale jen do chvíle, kdy narazíme na jejich limity.

A právě proto autor tohoto žalmu, po tom co pozvedne oči a přemýšlí, kde bude hledat on svoji pomoc, říká, že jeho pomoc je u Hospodina. Bůh totiž limity nemá!

 

2. Hledejme pomoc u Stvořitele

Ano, autor hledá pomoc u Boha. Ale je tady nesmírně důležité uvědomit si několik věcí. Prvně, potřebujeme si uvědomit, o jakého Boha jde. Autor toho žalmu ho nazývá tím, „kdo učinil nebesa i země.“ (v.2) To není pouze nějaký Bůh, který tady je, abych měl někoho k ruce. Není to nějaký Aladin v lampě, který mi splní mé přání. To je mocný a svrchovaný Bůh, který všechno stvořil a má tedy absolutní právo si se svým stvořením dělat, cokoliv chce. A to se týká i mne. V takového Boha žalmista věřil. Nevěřil v Boha, kterému budeme diktovat, co má dělat, věřil v suverénního svrchovaného Boha, kterému je připraven se podřídit. V jakého Boha vlastně věříte vy? Očekáváte, že On bude dělat to, co vy chcete? Nebo toužíte žít vy pro Něj?

Ale je toho více, co se Bohu, v kterého věřil autor našeho žalmu, dovídáme. Autor toho žalmu představujete svého Boha, jako Boha, který o nás neustálé ví. A používá několik obrazů, aby nás o tom ujistil. Říká, že „nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.“ (v.3-4) Bohu na nás záleží a je nám vždy blízko. A to je ohromně dobrá zpráva. Pán Bůh si nikdy neodskočí. Nikdy od vás nebude vzdálený, jedině snad, že vy byste od Něj daleko utekli. Ale On je vždy pouze modlitbu daleko. Jeho přítomnost není omezená. Autor tohoto žalmu Jej dokonce přirovnává k našemu stínu. Je stále blízko. Tak Mu na vás záleží. Chce, abyste věděli, že On chce naplnit vaše skutečné potřeby a to dokonale.

A tento Bůh, který je z jedné strany všemohoucí a z druhé strany tak blízko, tak tento Bůh chce každého, kdo Mu věří, chránit. Podívejme se znovu na tento text od verše 3 do 8 a všimněme si, kolikrát je tady zdůrazněn ten aspekt Boží ochrany:

Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.

Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.

Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.

Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc.

Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.

Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.(v.3-8)

Milí přátelé, Pán Bůh vás opravdu chce chránit. A možná teď někdo bude protestovat a řekne, že neviděl Jeho ochranu. A částečně má pravdu, protože my ani nevíme, před čím vším nás Pán Bůh ochránil. A možná někdo namítne, že vás Pán Bůh v minulosti před mnohými věcmi neochránil a vy jste zažili zlo. Ale tady zase připomínám, že Pán Bůh neslibuje ochranu od každého problému, od každé překážky. To ne! Bible je plná příkladu trpících, nemocných, podvedených lidí. Ale Pán Bůh vidí dál, On říká, že nás tím vším provede a že výsledkem bude to, že my sami budeme silnější a ještě lépe připraveni pro Boží dílo. Pamatujte, On nás stvořil a ví lépe než my, co je dobré. A taky pamatujte, že ještě nejsme v ráji. Ještě žijeme ve světě, kde je zlo přítomno. A Pán Bůh tomu zatím nedělá konec. Jendou ho udělá, ale ještě je milostivý a dává lidem šanci, aby se od model obrátili k Němu.

Nevím, co je v novém roce před námi. Pán Bůh nám slibuje, že nás chce chránit. Neudělejme tragickou chybu. Neutečme k nějakým jiným modlám, které nám slibuji kdoví co, ale nemohou to naplnit. Utíkejme se k Pánu Bohu a nebudete litovat. Zažijete Ho, jako milostivého Boha, který vás chrání. On chrání dokonale.

Dovolte, že zakončím jedním příběhem z doby druhé světové války. V Portugalsku sloužil jeden misionář z Británie. Jmenoval se Eric Barker. Když německá vojska začala postupovat na západ, rozhodl se, že pošle svoji ženu a 8 dětí zpátky do Británie. Společně s nimi cestovala také jeho žena a její 3 děti. Sám ještě zůstal v Portugalsku. V neděli, když byl na začátku bohoslužeb v oltáři, tak shromážděnému sboru oznámil, že těsně před bohoslužbami dostal zprávu, že jeho rodina dorazila do svého domova. Až po bohoslužbách lidé zjistili, jak to myslel. Dověděli se, že loď, na které se jeho rodina plavila, potopila německá ponorka a že všichni zahynuli. Domov, který měl Eric Barkerna mysli, nebyla Británie, ale byl to nebeský domov. Nevím, jak tento muž dokázal vést celé bohoslužby a kázat. Pán Bůh mu dal tu sílu. A přestože následovalo období obrovské bolesti, tento muž vyznával, že jej Pán Bůh chránil a posilňoval vědomím, že jeho rodina je v nebeském domově.

Milí shromáždění, nehledejme jistoty jinde než u našeho Stvořitele. Nevím, co nový rok přinese. Pravděpodobně někdo z nás už tady příštího Silvestra nebude, odejde snad do nebeského domova. Pravděpodobně někteří z nás těžce onemocní, asi zažijeme nové těžkosti, protože toto je součást života na této zemi. Každý z nás má dvě možnosti. Kéž bychom nacházeli zdroj pomoci v tom, kdo nás stvořil, kdo nám dal život a kdo nás dokonalé zná, v našem Nebeském Otci skrze Pana Ježíše Krista. Nehledejme nikde jinde! A pak to bude skvělý rok. A ten vám z celého srdce přeji!

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář