Jdi na obsah Jdi na menu
 


Opravdu pravý Bůh

25. 12. 2013

b.jpg

I dnes navážu na svoji štědrovečerní tradici a opět přečtu jeden Biblický text, který nám udává další důvod, proč se kdysi narodil Ježíš Kristus, proč tedy vlastně máme Vánoce.

Ale než ten text přečtu, dovolte jednoduchou otázku. Máte rádi napodobeniny? Respektive tu otázku položím jinak, kdybyste si mohli vybrat mezi napodobeninou a originálem, co byste chtěli dostat. Kdybych vám darem nabídl, abyste si vybrali boty, vybrali byste si Adidas nebo Abibas. Nebo kdybych Vám nabídl na výběr originál Picassa nebo nějakou lacinou plakátovou kopii. Co byste volili? Když tyto věci srovnáváme, tak samozřejmě šáhneme po originálu. Na druhé straně, i v Abibaskách jde asi chvíli chodit a laciný plakát Picassa může být lepší než prázdné stěny. Někdy je nicméně volba ještě radikálnější. Jak by asi volili lidé, kdyby si měli zdarma vzít jednu ze dvou lahví – v jedné pravý kolkovaný alkohol a v druhé v druhé padělek říznutý metanolem? Tady už nejde pouze o volbu mezi pravým originálem a napodobeninou, ale jde o volbu mezi životem a smrtí.

Audio záznam naleznete zde.

Jsou i jiné oblasti, kde zvolit to, co není pravé, vede ke katastrofě. Co mám na mysli, poznáte z krátkého biblického citátu, který chci přečíst a který říká, proč se v Betlémě narodil Ježíš.

 

Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. (1. Jan 5:20)

 

Pane, prosíme, dej, abychom nesáhli po nějaké kopii, či napodobenině, ale aby naše víra byla zakotvena v Tobě, v pravém Bohu. Amen.

Milí přátelé, ten dnešní text nám hovoří o tom, že všechna ta vánoční scenérie, to narození z panny, pastýři, mudrci, andělé, hvězda, to vše se stalo, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. Ježíš Kristus přichází na tento svět, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. Hrozí totiž, že věříme v někoho, kdo není pravý Bůh. A když je někdo nepravý bůh, tak vlastně není bůh. Tedy hrozí, že bude věřit v někoho, kdo je jen jakýsi přelud, jakýsi falešný neexistující bůh.

Kdo jsou ti falešní bohové? Možná vám teď fantazie odskočí do nejrůznějších chrámů někde v dalekých zemích, kde jste viděli nejrůznější zobrazení boha. Ano, určitě bychom se mohli zabývat jejich bohy. A určitě je jisté, že nemůže být najednou pravým bohem ten náš Bůh Bible a ti třeba přírodní bohové kmenů v Africe či Asii. Bůh Bible totiž říká, že On je jediný Bůh. A buď má pravdu a je pravý Bůh nebo se mýlí a to by znamenalo, že bohem není.

Nechci, abychom bloudili po jiných kontinentech. Ti, pro nás nejnebezpečnější falešní bohové, totiž nejsou někde daleko, ale jsou blíže, než si myslíme. Jsou to bohové, které si sami tvoříme ve svých myslích. Vnitřně víme, že bůh je, ale tvoříme si ve své mysli tak, aby nám vyhovoval. Tak totiž vznikají falešní bohové. Jsou to naše vlastní projekce. Dovolte několik příkladů takových, v naších myslích vytvořených, bohů:

Prvního jsem si nazval „bůh plnič přání“. Někteří by ho možná nazvali „bůh osobní sluha“. Je to falešný bůh, kterého si lidé vytvářejí a očekávají, že tento bůh musí vždy udělat, cokoli oni budou chtít. Bože, zařiď pěkné počasí na dovolenou. Bože, ať vyhraji ve sportce. Bože, ať mi ta děsná sousedka neleze na oči. Bože uzdrav mne. A ne že bychom nemohli pravého Boha o něco prosit, ale přece jen tady něco chybí. Pravý Bůh není ve své podstatě plnič lidských přání.

Druhého falešného boha bych nazval „bůh osobní kouč“.  Je to falešný bůh, od kterého někteří čekají, že je bude vždy povzbuzovat. Očekávají, že jim do ucha bude pořád šeptat: „Ty to dokážeš!“ Očekávají, že je nabudí, aby všechno zvládli a dokázali. Očekávají, že všechno opravdu zvládnou a dokážou. A ne, že by nás pravý Bůh nepovzbuzoval, ale to určitě není všechno.

Další falešný bůh, kterého potkávám i tady v Třinci, je „bůh pohodář“. Je to falešný Bůh, který nám říká, abychom se zbytečně o nic nestarali. Ujišťuje nás, že si klidně můžeme lehnout na gauč a dát nohy na stůl, že to stejně nakonec on nějak zařídí a my bychom se zbytečně stresovali. A zase, ne že by pravý Bůh člověka neuklidňoval v trápeních, ale toto určitě není plná představa o pravém Bohu.

Zmíním už jen jednoho falešného boha. Je to bůh, který se jmenuje „bůh neexistuje“. V neexistenci vyšší moci je třeba věřit stejně jako v jeho existenci. Takže nakonec i ateismus je víra, a z mého pohledu, víra ve falešného boha.

Mohl bych tady nadefinovat další falešné bohy, kterým lidé lehce podlehnou. Otázkou je, jak poznat pravého Boha? Jde to vůbec? Není jakýkoli Bůh pouze výplodem naší fantazie? Odpovím jinou otázkou.

Jak poznáte, že v alkoholu je metanol? Lidé byli vyzýváni, aby ho vzali do laboratoře. A když laboratoř někde najde metanol, tak tam nalepí nálepku, na které je lebka se zkříženými hnáty.

A na základě toho, co jsme dnes četli v Bibli, můžeme říct, že Ježíš Kristus přišel na tento svět proto, aby nalepil nálepku se zkříženými hnáty na falešné bohy.  Jediný způsob, jak tedy poznat pravého Boha je ten, že On se nám zjeví. A On se opravdu zjevil v osobě Ježíše Krista. Evangelia, která máme, nám o Něm podávají detailní zprávu.

Ježíš Kristus se před dvěma tisíci let narodil v Betlémě, aby nás vedl k poznání toho, kdo je pravý Bůh. On nám toho Boha představil slovy, ale především také činy. Představil nám Ho v sobě samém a to především tím největším činem, a to tím, že se obětoval a zamřel za viny celého lidstva. Ježíš nás vede k poznání pravého Boha a přišel, aby dal člověku šanci Ho poznat. Znáš ho? To je klíčová otázka.

Mohl bych tady teď dlouho tohoto Boha představovat. Bible o Něm říká, že je Pán pánů a Král králů. To znamená, že je tou nejvyšší autoritou. Ale Bible Ho také popisuje jako toho, kdo miluje každého člověka a má zájem o absolutně každého. Nebudu o Něm mluvit více. Pustíme vám teď kratičké video, které naznačuje něco z toho, co Bible vypráví o pravém Bohu, který se zjevil v Ježíši Kristu.

(video Můj Král, http://www.youtube.com/watch?v=pDujo2O62jQ)

Ježíš Kristus je pravý Bůh a je Král. On je i můj Král. On je můj Král ve smyslu, že je mou největší autoritou. On je můj Král ve smyslu, že On dává mému životu smysl. Věřím, že je také králem mnohých z vás.

V tom videu zaznívala otázka: Znáš Ho? Nikdo nebude za svého krále prohlašovat někoho, koho nezná. Nikdo se nebude podřizovat někomu, koho nezná. Znát Ho je tedy zásadně důležité.

O Vánocích si připomínáme, že Ježíš Kristus přišel, abychom poznali pravého Boha. Ježíš Kristus chce přijít do našich životů i v dnešní době ze stejného důvodu: abychom poznali pravého Boha. Jak Ježíš přichází? Přichází skrze poselství o Něm, které máme v evangeliích. Pokud tedy chcete znát pravého Boha, využijte tyto Vánoce a začněte číst evangelia popisující život Ježíše Krista. A pokud pravého Boha znát nechcete? Přečtěte si je také. Možná změníte názor. Byla by škoda věřit ve falešného boha. Vždyť Vánoce oslavujeme proto, abychom pravého Boha poznali!

 Audio záznam naleznete zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář