Jdi na obsah Jdi na menu
 


Recept na šťastný život

4. 6. 2017

1.jpgMilí konfirmandé, milí přátelé, vyslechněte si text určený na tuto dnešní konfirmační slavnost. Je to text, který popisuje rozloučení Mojžíše s Izraelci před jeho smrti. Jsou to zároveň slova jasné výzvy, která je stejně aktuální právě dnes pro vás.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

Tento příkaz, který ti dnes udílím, není pro tebe ani nepochopitelný, ani vzdálený. Není v nebi, abys musel říkat: "Kdo nám vystoupí na nebe, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?" Ani za mořem není, abys musel říkat: "Kdo se nám přeplaví přes moře, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?" Vždyť to slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval.

Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Nebudete dlouho živi v zemi, kam přecházíš přes Jordán, abys ji obsadil.

 Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.

(5. Mojžíšova 30,11-20)

 

Milí konfirmandé, chtěl bych vám dnes předat malé poselství a udělám to pomoci jednoho příkladu. Už jste někdy nakupovali v tom obchodě s nábytkem, kde se chodí na masové kuličky a jiné dobroty? Neprozraďte, jak se jmenuje. Nesmíme tady dělat reklamu. A už jste tam třeba s rodiči kupovali nějaký nábytek? Možná jste se procházeli v části obchodu, kde je nábytek vystaven. Třeba nějaké židle, stoly a skříně. A pokud jste to zažili, tak také víte, že když si potom ve skladu vyzvedáte ono zboží, dostanete několik placatých krabic. Jak to? Protože to ještě není složeno. Vy sami si to musíte složit, a aby se vám to podařilo, najdete v krabici velmi jasný návod. Pokud budete skládat podle návodu, máte úspěch zaručen.

Zdá se mi, že je tady mnoho podobností s našim životem. Stejně jako nábytek, tak i my jsme byli vytvořeni architektem. Stejně jako nábytek i k našemu životu dál Pán Bůh plánek k sestavení. A stejně jako u nábytku záleží na tom, zda se budeme tímto plánkem řídit.

 

1. Byli jsme navrženi nebeským architektem

Stejně jako krásná židle, tak ani člověk nevznikl náhodou. Někdo nás vymyslel. Někdo nám dal život. A tím někým je Pán Bůh. A nejen že Pán Bůh stvořil naše tělo. On vás stvořil jako věčnou bytost, abyste navěky byli s Ním. Pán Bůh má pro nás svůj plán i tehdy, dokud jsme tady na zemi. Jeho plánem je, abychom byli požehnaní. Co to znamená? Být požehaný znamená být šťastný. Být šťastný neznamená nemít problémy. Být šťastný znamená, že i v problémech zažíváte pokoj a radost, kterou vám dává Pán Bůh. A Pán Bůh vás stvořil tak, aby to bylo možné. Pán Bůh chce, abyste byli šťastní.

 

2. Pán Bůh nám dal plánek

Stejně jako si vezete v krabici s nábytkem plánek jak jej sestavit, tak i každému člověku Pán Bůh dal takový plán, jak dosáhnout toho, abychom žili ten šťastný život. A v tom našem textu jsme četli, že ten plánek dostal každý člověk. V průběhu své konfirmační přípravy jste i vy, milí konfirmandé, byli s tímto plánkem seznámeni. Už Mojžíš říkal Izraelcům to, co platí i pro vás: „Tento příkaz, který ti dnes udílím, není pro tebe ani nepochopitelný, ani vzdálený.“ (v.11) Ten Boží plán je dostupný a pochopitelný. Občas se stane, že si něco koupíte a není tam plánek. Někdy je ten plánek v jazyce, kterému nerozumíte. A někdy je dokonce v češtině a stejně mu nerozumíte. Ale Pán Bůh říká, že nám dal návod, který je každému z nás dostupný a pochopitelný. Pán Bůh nám říká, že tím plánkem je Jeho slovo, Bible. Vy konfirmandé jste skoro ¾ roku toto slovo studovali a i vám je řečeno to, co bylo řečeno Izraelcům: „Vždyť to slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval.“ (v.14) I vám je to slovo velmi blízko. Vy jste to slovo sdíleli a vyznávali před dvěma týdny i dnes. Z testu vyplývá, že jste tomu slovu také porozuměli. To slovo jistě bylo ve vašich ústech a my doufáme, že je i ve vašem srdci. Pokud není v srdci, pak vám plánek nic nepomůže.

 

3. Budujte svůj život podle toho plánku

To je to třetí a poslední, co tady čteme. Co byste si mysleli o člověku, který by měl mapu k pokladu a on by tu mapu roztrhal s tím, že si tu cestu najde sám. Byla by to hloupost. Snad my neuděláme stejnou hloupost. Pán Bůh nám radí, abychom postupovali podle jeho plánu. Jak to dělat? Mojžíš to opakuje lidem dvakrát. Poprvé říká: „Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít.“ (v.15-16) Co tedy radí? On radí, aby lidé milovali Hospodina a poslouchali Ho. Tedy máme si k Němu budovat vztah lásky. Abychom někoho měli rádi, potřebujeme s ním trávit čas. Proto potřebujeme modlitbu, Bibli a také církev – tedy společenství dalších křesťanů. Vy, milí konfirmandé, pokud chcete udržet vztah lásky k Pánu Bohu, potřebujete se modlit, potřebujete otevírat Bibli, potřebujete být tam, kde jsou další věřící, tedy na dorostu nebo třeba na bohoslužbách. Bez toho to nejde. A z toho vlastně vychází i ta poslušnost. Když někoho nemáte rádi, tak ho poslouchat nebudete. Když někoho rádi máte, tak ho poslouchat budete chtít.

Poslechněte si ještě tu druhou výzvu Mojžíše: „Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život.“ (v.19-20) Jsou tady úplně stejné věci. Mojžíš radí, abychom milovali a poslouchali. A ještě přidává radu, abychom se k Pánu Bohu přimkli. Tedy, abychom Mu byli blízko.

Milí přátelé, přiznám se vám, že už jsem si pár krát myslel, že něco zvládnu i bez návodu. A často to nedopadlo dobře. V lepším případě jsem ztratil jen nějaký čas. V horších případech jsem výrobek poškodil a už nikdy nefungoval tak, jak měl. Já vám přeji, abyste Ježíše milovali a poslouchali, abyste Mu byli blízko. Pak váš život bude požehnaný. Nezkoušejte žít život bez návodu. Nezkoušejte žít podle jiných návodů. Jen výrobce ví, jaké rady vám dát. Pán Bůh je váš Stvořitel. Žijte podle Jeho plánu.

Ale možná přijdou chvíle, kdy něco zkazíte, budete si žít po svém, na chvíli zapomenete na Pána Boha. Prosím vás, vždy se k Němu rychle vraťte zpátky. Je to jednoduché. Vraťte se v pokání a poproste Ho, aby vám odpustil, že jste si žili po svém. Možná někdo z vás, kdo jste dnes tady, možná někdo z vás milí rodiče, prarodiče, kmotři, sourozenci či kdokoli jiný to potřebujete udělat. Možná se právě vy potřebujete vrátit k životu podle Božího plánu, abyste byli šťastní. Dnes můžete Pána Boha poprosit, aby vám odpustil, že jste si žili po svém. A poproste Ho, aby opravil to, co jste pokazili a řekněte Mu, že chcete zase žít podle Jeho plánu. Věřím, že potom budete zase žít šťastný život.

A to dnes přeji nejen konfirmandům, ale každému z nás!

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář