Jdi na obsah Jdi na menu
 


Setkání s Ježíšem

17. 4. 2017

1.jpgKdyž jsem ještě chodil na střední školu, tak jsem byl na jednom setkání, kde pastor Kaczmarczyk hovořil o tom, že se máme modlit o každého spolužáka. Do té doby jsem se modlil za několik mi nejbližších, se kterými jsem měl příležitost mluvit o Pánu Bohu. Ale po této výzvě jsem se začal jmenovitě modlit za všechny. V pondělí za první řadu u okna, v úterý za druhou, a tak dále až po sobotu. Neděle zbyla na modlitby za učitelé.

V době studia nikdo z mých spolužáků neuvěřil. Ale letos začátkem roku jsem prožil nádherné setkání. Na konferenci v Praze jsem uviděl jednu ženu, která mi byla velmi povědomá, ale nemohl jsem si vzpomenout, odkud ji znám. Až ona mi prozradila, že je moje spolužačka ze střední školy. Ve škole seděla přesně v opačném rohu třídy. Já jsem byl nejmenší ze třídy a seděl jsem v první řadě u dveří. Ona byla nejvyšší a seděla v poslední řadě u okna. A teď jsem ji potkal a dověděl jsem se, že uvěřila v Pána Ježíše, je manželkou kazatelé apoštolské církve a slouží Pánu. Udělalo mi to ohromnou radost. To bylo jedno z nejlepších setkání tohoto roku. Dnešní text také hovoří o jednom velmi radostném setkání. O setkání Ježíše s Marií Magdalskou.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili. Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov. Ti to šli oznámit ostatním; ale ani těm nevěřili. Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. (Marek 16, 9-14)

 

Text, který jsme přečetli, navazuje na tu prvotní zprávu o prázdném hrobu. Právě ženy zjistily, že hrob je prázdný. Dokonce viděly anděly, kteří jim řekli, že Ježíš je vzkříšen. Jaká byla reakce? Čteme: „Ženy šly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály.“ (v.8) Bály se, nic neřekly. A potom je tady ta pasáž dnešního kázání a tady vidíme, že až osobní setkání se vzkříšeným Kristem motivuje ženy, aby šly a řekly, že je vzkříšen. Nepomohlo, že jim to řekli andělé, nepomohlo, že viděly prázdný hrob. Pomohlo až setkání se Vzkříšeným.

Nejprve viděla Ježíše Marie z Magdaly. Jaká byla její reakce? „Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali.“ (v.10) Ale oni nevěřili. Potom tady Marek hovoří o dvou učednících, kteří jdou na venkov. Lukáš nám říká, že přestože slyšeli o vzkříšení Ježíše, utíkají z města. Nevěřili. Až pak se jim Ježíš zjevil osobně. Co udělali? „Ti to šli oznámit ostatním; ale ani těm nevěřili.“ (v.13) Učedníci neviděli a nevěřili. Kdy se to změnilo? „Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného.“ (v.14) Až osobní setkání se vzkříšeným Kristem působí víru. Osobní setkání se vzkříšeným Kristem způsobilo, že dotyční uvěřili a že potom šli a řekli dalším o Ježíši. Bez osobního setkání s Ježíšem byli vyděšení a vystrašení a nevěřili dokonce těm, kteří zprávu o vzkříšení přinášeli.

A to je to základní poselství, které bych chtěl dnes zdůraznit. Ten velikonoční příběh totiž odráží realitu života. Ti, kdo se nesetkali se vzkříšeným Kristem, nevěří těm, kdo se s Ním setkali. Ti, kdo neuvěřili, nevěří těm, kdo uvěřili. Až to osobní setkání všechno mění.

Jsem přesvědčen, že mnozí z vás se už se vzkříšeným Ježíšem setkali. Ano, asi to bylo jinak než tito učedníci. Neviděli jste Ho po vzkříšení chodit po této zemi, ale zažili jste Jeho přítomnost ve svém životě. Zažili jste to, že se stál Pánem vašeho života. Ať už jste se s Ním, jako s živým Bohem setkali nebo ne, potřebujeme Jej potkávat znovu a znovu, abychom poznali, jaký opravdu je. A v tom dnešním textu nám Marek ukazuje, že vzkříšený Ježíš je milosrdný. Projevuje se to nejméně ve dvou rovinách. Projevuje se to v tom, že se Ježíš zjevuje právě Marii z Magdaly a v tom, co jí říká.

 

1. projev milosrdenství: Ježíš se zjevuje Marii z Magdaly

V našem textu čteme, že se Ježíš jako první zjevil Marii z Magdaly. Jméno této ženy se objevuje v předchozích verších třikrát. Čteme o tom, že byla pod křížem. Pak čteme o tom, že se šla podívat, kde Ježíše pohřbí. A nakonec se spolu s dalšími ženami vypravila, aby pomazala Ježíšovo tělo a uviděla anděla. Neznáme detaily toho, jak to bylo dál, ale poslechněme si, co Marek zapsal: „Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů.“ (v.6) Je tady něco zvláštního. Marek o Marii z Magdaly píše v předchozích verších třikrát a nikde neříká, že z ní Ježíš vyhnal sedm démonů. Tady nám to řekne. Přirozeně bychom čekali, že nám to řekne, když o ní mluví poprvé, ale on to říká až teď. Proč? Zdá se, že nám tady Marek chce něco zdůraznit. Ale vezměme to popořádku.

Už to, že se vzkříšený Ježíš zjevil nejdříve ženě, je nečekané. Nezjevil se Petrovi, kterého ustanovil, aby vedl církev. Nebyl to Jan, kterého měl ze všech učedníků nejraději. Oni byli u hrobu, ale jim se nezjevil. Zjevil se ženě, Marii z Magdaly. A to mluvíme o době, když ženy měly úplně jiné postavení než dnes. Žena nebyla považována za věrohodného svědka, nemohla svědčit u soudu.

Ale nejen, že se zjevil ženě. On se zjevil ženě s hrůznou minulostí. Ježíš z ní při své službě vyhnal sedm démonů. Jsem přesvědčen, že právě proto nám to Marek zdůrazňuje. Chce, abychom si uvědomili, komu se Ježíš zjevil jako první. On se zjevil té, ze které vyhnal sedm démonů. Marie z Magdaly byla žena, která kdysi žila odporným životem. Její srdce bylo ovládáno nepřáteli Krista, démony. Bible nám takové lidi popisuje. Často měli vážné psychické problémy, slyšeli hlasy, byli to bezdomovci, často polonazí, zanedbaní lidé, před kterými se lidé drželi dále, protože jen zdržovali, někdy byli nebezpeční, každopádně byli na obtíž. Tak asi mohla kdysi vypadat Marie, než se setkala poprvé s Ježíšem. Ježíš změnil její život. A teď si ji vybral, aby se ji zjevil jako první. Zjevil se nejdříve té, která kdysi byla vyvrhelem společnosti.

Celsus byl filozof, který žil v druhém století v Alexandrii a nenáviděl křesťanství. Napsal jednu z prvních publikací, která velmi ostře útočila na křesťanství. A svůj útok na vzkříšení vede právě přes osobu Marie Magdalény a říká: „Jak může rozumný člověk věřit výpovědi hysterické ženy.“ Ježíš si tu ženu vybral. Možná tím nahrál na smeč kritikům křesťanství, kteří říkali, že svědectví ženy a ještě s takovou reputací nelze věřit. Ježíš je totiž milosrdný a jde mu o člověka. A to je poselství Velikonoc. Ježíš si nevybírá jen ty silné osobnosti z dobrou minulostí a s bezchybným charakterem. On je milosrdný. Jemu jde o každého jednotlivce. A tím, že se ukazuje ženě s velmi bídnou minulostí, ukazuje, že staré věci Ho nezajímají. Co On odpustí je pryč. On nerozděluje lidi na vážené a nevážené. On nerozděluje lidi na ty, kteří si život zkazili a na ty, co žili relativně dobré životy. Je jen jedno dělení. A tím bude Ježíš dělit jednou, když se před Něj postavíme jako před posledního soudce. On nás bude dělit na ty, kdo jsou Jeho a na ty, kteří Mu nevěří. Ale dnes ještě nerozděluje. Dnes ještě dává šanci. Dává ji každému z nás. Každému z nás se chce dnes ukázat.

A nakonec to, že se Ježíš zjevil prvně ženám, je v dnešní době považováno jako silný argument pro důvěryhodnost popisu vzkříšení. Pokud by si totiž někdo chtěl ten příběh vymyslet, určitě by to napsal tak, aby se Ježíš zjevil váženým mužům. To by vypadalo věrohodně.

 

2. projev milosrdenství: Ježíš slova k Marii z Magdaly

Dovolte, že připomenu ještě jednu událost z toho setkání Ježíše s Marii. Jan nám přidává více detailů a také krátký rozhovor, ke kterému došlo. „Ježíš jí řekl: "Proč pláčeš? Koho hledáš?" V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: "Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu." Ježíš jí řekl: "Marie!"“ (Jan 20,15-16)

 Všimněte si toho obrovského milosrdenství tentokrát ve slovech Ježíše. On se ji ptá: Koho hledáš? Jakého Ježíše hledáš? Už před tím jim anděl řekl, že je Ježíš vzkříšen. Ale ona stále nevěří. Koho hledá? Zahradníka se ptá, kde Ho odnesl. Ona stále hledá mrtvého Ježíše. Ano, ona alespoň hledá. Učedníci jsou strachem bez sebe, ale hledá pouze mrtvého Ježíše.

Milí přátelé, pokud hledáte mrtvého Ježíše, tak Ježíše nikdy nenajdete. Mrtvý Ježíš už tu není, neexistuje. Nejde si z Ježíše vybrat jen něco, co nám vyhovuje. Nejde si vybrat jen nějakou zajímavou část Jeho učení, jak to dělá tak mnoho lidí. Nejde si Ho přizpůsobit ke svému obrazu a svým potřebám. Hledejte živého Ježíše.

Tento Ježíš se milosrdně ptá, koho to hledáme. A On se ptá tuto otázku, aby s námi zatřásl. On chce, abychom hledali Jej, vzkříšeného Krista. Toho, který je Pánem a Králem a nejen nějaký slabý odraz toho, kým On skutečně je! Koho hledáte? O jakého Ježíše stojíte. O slabého, neškodného Ježíše nebo o mocného a vzkříšeného Ježíše. Člověk často preferuje slabého Ježíše, protože slabý Ježíš mu nebude tolik mluvit do života a nebude mu sahat do svědomí. Ale slabý Ježíš neexistuje. Je tady jen vzkříšený Ježíš. Stojíme o Něj?

Marie z Magdaly hledala mrtvého Ježíše. Nicméně, Ježíš Marii nic nevyčítá, nekritizuje. Na slabost její víry reaguje tím, že se jí ukáže. A stejně tak zareaguje na slabost víry dvou učedníků prchajících do Emauz. Stejně tak zareaguje na slabost víry učedníků. Stejně tak zareaguje na slabost víry nevěřícího Tomáše. Stejně tak reaguje na naši slabost víry. On se i vám chce zjevit. On se zjevuje skrze své slovo.

Všimněte si, jak se zjevil Marii. Neozvaly se hromy a blesky a neobjevil se v kouři. Tak přicházejí dnešní hrdinové. Ale Ježíš je jiná třída. On ani neřekne. Koukej, tady jsem. Podívej se na Mne! Jak se zjeví? Tím, že použije její jméno! On, svrchovaný Bůh, se zjevuje tím nejpokornější a zároveň nejmilosrdnějším způsobem. Zjevuje si tím, že Marii osloví jménem. Neukazuje na sebe. Neříká, to jsem já, Ježíš. Oslovuje ji jménem. A to je všechno. A v tom je všechno. On, všemohoucí Bůh se zjevuje tím, že zdůrazňuje toho, komu se zjevuje. Vyslovuje jméno toho, komu se zjevuje. Vyslovuje jméno, které teď patří do knihy Beránka, do seznamu těch, kteří jsou Jeho. Ukazuje nám, že On svrchovaný Bůh miluje jednotlivce, záleží mu na Marii, záleží Mu na nás. Nejsme pro něj pouze dav lidí. Jde Mu o každého z nás. A On se každému chce zjevit.

V čem je tedy poselství Velikonoc? Poselství Velikonoc je v tom, že Bůh, který stvořil tento svět a který se zároveň stal člověkem a nechal se zabít, přemohl smrt a žije. A tento Ježíš přichází k tobě a zjevuje se ti tak, že tě oslovuje jménem a zve tě do svého království, abys tam byl navěky s Ním.

Po tomto setkání už Marie uvěřila. A od tohoto dne už se nebála, ale všem vyprávěla o tom, že Ježíš je vzkříšený.

My lidé Ježíše nedokážeme najít, protože nikdy nehledáme toho správného Ježíše. On se nám zjevuje právě teď. Ježíš přichází a oslovuje nás jménem: Lenko, Josefe, Moniko, Zdeňku, Aničko, Petře, Danko, Vašku, Kristýno, Michale, Katko, Lukáši, Beato, Ondřeji, Miriam, Vladku, Renáto, Stašku, Martino, Jarku …. A omlouvám se všem ostatním, které jsem nejmenoval. Tento Ježíš říká, že se nám osobně zjevuje přes slovo, které je zapsáno v této knize. V pátek jsme chtěli vidět Beránka. Vidíš dnes vzkříšeného Ježíše?

Vzkříšený Ježíš se chce setkat i s vámi. Nestačí o něm slyšet od druhých. Marie slyšel hlas, otočila se a setkala se Ním. Ty slyšíš poselství Bible. To je Boží hlas k tobě. Otočíš se i ty? Pokud ano, setkáš se s milosrdným Kristem, který se chce zjevit právě tobě, a který tě oslovuje tvým jménem. Pak i ty dostaneš dar víry a budeš svědkem o vzkříšeném Pánu Ježíši Kristu. Kéž je toto svědectví hlasitě slyšet a to nejen v Třinci a nejen o Velikonocích.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář