Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vše se děje podle Božího plánu

25. 12. 2017

img_4121.jpgMilí přátelé, i dnes otevíráme Bibli, protože věříme, že je to Boží slovo a že má aktuální poselství pro náš život. A moje dnešní teze, kterou bych chtěl v Božím slově ukázat a skrze ní nás povzbudit je ta, že Vánoce jsou důkazem, že Pán Bůh má vše pevně ve svých rukou. Myslím, že právě toto můžeme vyčíst ze dnešního biblického textu.

Text, který přečteme, byl napsán asi 700 let před narozením Ježíše Krista a napsal ho prorok Izajáš. Poslechněte si jej.

 

 I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost.

Izajáš 11,1-5

Čteme tady proroctví, které začíná těmito slovy: „I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.“ (v.1) Je tady řeč o tom, že z pařezu vzejde proutek, z kořenů výhonek. Ten obraz nám tedy představuje, že tady kdysi býval strom, který už tam není. Zbyl jen pařez a kořeny. Ale najednou z toho raší výhonek. Život nevyhasl, ale dere se ven.

Určitě to z přírody dobře známe. Z pařezu opravdu někdy raší nové výhonky. Někdy dokonce můžete i pařez odstranit, ale ze zbytku kořenů vám začnou růst výhonky.

Co nám tím chce prorok říct? Klíčem je ta informace, že jde o pařez Jišajův. Jišaj, bylo jméno otce krále Davida. Ten strom, po kterém zbyl jen pařez, symbolizuje proroctví toho, že královská linie krále Davida padne. A to se skutečně stalo. Izrael byl rozprášen, roku 587 před narozením Krista byl dobyt Jeruzalém, Židé byli deportováni do Babylónu a to byl konec království a králů. Královská linie byla ukončena.

Najednou tady z toho pařezu raší výhonek. Tedy z té zničené královské linie roste něco nového, nový král. Prorok Izajáš používá tento obraz pro předpovězení něčeho zásadního. A my dnes víme čeho. Vysvětluje to totiž i apoštol Pavel v listu Římanům. Tím novým králem není nikdo jiný než Ježíš Kristus, jehož narození si dnes připomínáme. A prorok Izajáš předpovídá, že Ježíš bude novým Jišajovým synem, novým Davidem, že bude plný moudrosti a spravedlnosti. Pán Bůh to nechal zapsat, abychom věděli, že se vše děje podle Božího plánu. Má nás to povzbudit, že Pán Bůh má celý vývoj lidstva ve svých rukou, ale že má ve svých rukou i ten můj, náš život.

Je nesmírně důležité vědět, že život není chaos, ale je veden neomylným Bohem. Na štědrý den roku 1937 se u nás odehrála letecká tragédie. Letadlo Air France letělo mezi Vídní a Prahou. V tomto desítimístném letadle byl kromě dvou členů posádky pouze jeden cestující. Žel souhrou mnoha různých náhod, ale i pochybení došlo k tomu, že letadlo bylo úplně jinde, než si dispečer myslel. A tak jej dispečer místo na hladké přistání navedl do zalesněné hory, kde letadlo narazilo, a všichni na palubě zemřeli.

Ano, lidské plány jsou často chybné. A nejen v řízení letového provozu. Pán Bůh nás dnes i skrze toto proroctví o narození Ježíše ujišťuje, že jeho plány jsou dokonalé a že On má vše pevně ve svých rukou.

Podívejme se spolu, na to, co Izajáš předpověděl.

 

1. předpověď: Ježíš bude novým Davidem

Jak jsem již zmínil, královská linie zanikla. Proroci, a nebyl to pouze prorok Izajáš, však hovoří o novém výhonku, kterým není nikdo jiný než Ježíš Kristus. A Ježíš byl potomkem z Davidovy linie. Pamatujete si, jak musel Josef s Marií putovat do Betléma? Oni sami byli z Nazareta, ale císař Augustus vyhlásil sčítání lidu. A aby nebyl chaos, každý se musel jít zapsat do města, které patřilo pod jeho rod. Josef s Marií museli putovat do Betléma, právě proto, že byli z rodu Davidova. A členové rodu Davidova se museli zapsat v Betlémě.

Pán Bůh měl svůj plán a vše se dělo podle Jeho plánu. I to, že se Ježíš narodí v Betlémě, předpověděl prorok Micheáš. Když mudrci přišli k Herodovi, když hledali Ježíše, proroci hned řekli, že Mesiáš se má narodit v Betlémě. Pán Bůh si použil dokonce císaře Augusta, aby Josefa s Marií v přesně stanovený čas dostal do Betléma, kde se měl Ježíš narodit. Vše se děje podle Božího plánu.

A pokud Pán Bůh všechno tak dokonale řídil, tak jistě mohl zařídit, aby měli otevřeno v nějakém slušném hotelu, aby se Ježíš narodil v důstojných podmínkách. Ale On to neudělal. I tady měl svůj plán. A dovolil, aby se Ježíš narodil v poníženosti, ve chlévě, aby bylo vidět, jak moc Bůh člověka miluje, že se pokořil a přišel na svět v nejnuznějším prostředí. A to vše se nestalo proto, abychom mohli mít romantičtější vánoce s jesličkami a zvířátky. Stalo se to, aby nám dál příklad pokory a také, aby nám připomenul, že i naše cesta může vést skromnými, nuznými či těžkými úseky. Ale žádná cesta není příliš těžká, pokud je s námi Pán Bůh. A Pán Bůh tedy mně i vám připomíná, že On má vše pevně v rukách. A Bible nás na mnoha místech ujišťuje, že ani náš život se Pánu Bohu nevymkl z kontroly. On o nás ví, ví i o těch těžkých situacích, kdy jsme pokořeni, když procházíme trápeními a těžkostmi. On o tom ví. A On je nám blízko. Blíže než si myslíme. A chce nás nést v náručí. To nám tento vánoční příběh připomíná.

 

2. předpověď: Ježíš bude plný moudrosti a poznání

To je to druhé, co se tady objevuje v předpovědi Izajáše. Čteme: „Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy.“ (v.2) Izajáš prorokuje, že Ježíš bude moudrý a plný poznání. A to se také naplnilo. Asi si vzpomenete, jak byl Ježíš už ve 12 letech v chrámu a učenci žasli nad Jeho moudrostí. Určitě si vybavíte, jak Ježíš v různých situacích přesně věděl, co se děje v člověku. Svými slovy často reagoval na myšlenky a to jak těch, kdo byli utrápení, tak těch, kdo proti Němu kuli pikle.

Možná si také vzpomenete na situace, kdy zástupy žasly nad Jeho moudrostí, nad Jeho učením, nad Jeho slovy. Často říkali, že nikdy neslyšeli takovéto učení. A Ježíšovo učení obdivuje spousta lidí dodnes a nejsou to jen křesťané.

Milí přátelé, ten, o kterém Izajáš prorokoval, skutečně byl plný moudrosti. Právě proto se Jej rozhodly milióny lidí následovat. Milióny lidí na světě pravidelně otevírají tuto knihu, Bibli, aby se vystavovali Ježíšově moudrosti. Jeho životní principy totiž dávají smysl a vedou člověka k pokoji a ke štěstí.

Ale jde o více než jen o to, že je Ježíš moudrý. On je plný poznání. Stejně jako kdysi, i dnes přesně ví, co prožíváme. On ví, jak se dneska cítíte. On rozumí tomu, co se děje ve vaši duši. On ví o vaší vyprahlosti, únavě, nepokoji, strachu či chaosu, který někdy vládne ve vašem životě. On zároveň ví, co vás těší, co vám dělá radost, co vás naplňuje pocitem štěstí. Otázkou je pouze to, zda si chceme nechat pomoct.

My to někdy nechápeme, od Pána Boha utíkám a kopeme vedle sebe. Připomíná mi to situaci, která se loni stala v Jablonci nad Nisou. Do betonové požární jímky spadl krásný srnec. Hasiči se ho snažili zachránit. Ale on stále utíkal. A když už ho zahnali do kouta, tak sklopil hlavu a útočně vystrkoval paroží. Nakonec nezbylo, než použít síť.

Ježíš přišel na svět a je plný moudrosti a poznání. Chce nás zachránit. Nesnažme se být chytřejší než On. Neutíkejme Mu. Dovolme Mu, aby vedl náš život. Nic lepšího se nám nemůže stát.

 

3. předpověď: Ježíš bude plný spravedlivosti

To je ta třetí předpověď, kterou tady vidíme. Je tady řeč, že Mesiáš, Kristus, bude plný spravedlnosti. Poslouchejte ještě jednou, co o Něm říká Izajáš: „Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva.“ (v.3-4)

Ježíš je dokonale spravedlivý, protože je Bůh. A už Izajáš to ohlašoval. Proč je to tak důležité? Protože On se nesplete. On nevynese chybný soud.

Podle studie Univerzity v Michiganu v USA bylo mezi lety 1989 a 2003 objeveno díky analýzy DNA a dalším moderním technologiím na 340 lidí odsouzených nespravedlivě za vážné zločiny. 340 nevinných lidí odsouzených a tedy minimálně stejný počet těch, kterým vážné zločiny prošly. To jsou obrovská čísla.

Ježíš se nesplete. On přesně ví, kde je pravda. On je a vždycky bude spravedlivý. Ano, žijeme v době, kdy i přes různé chyby máme díky současnému nezávislému soudnímu systému asi nejvíce spravedlivosti v historii lidstva. Děkujme Pánu Bohu za dobu, ve které žijeme. Přesto všechno, i dnes jsou lidé, kteří trpí neprávem, kteří jsou neprávem obviňováni, kteří zažívají křivdy, ponižování, zneužívání. Nicméně, Ježíšovy mlýny melou možná někdy pomalu, ale jistě. Pán Ježíš, Pán Bůh, jednou spravedlivě odplatí každému. A tak i vy, kdo máte pocit křivdy, nevzdejte to. I proto Ježíš přišel. Aby dal naději utlačovaným. A aby ukázal, že to jednou skončí. To je naděje i pro vás. Pán Bůh o vás ví. A přestože někdy nechápeme, proč to či ono musíme zažívat, tak On má opravdu věci pod kontrolou.

Izajáš o Ježíši také říká: „Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka.“ (v.4). To vše znamená, že ti, kdo se dopouštějí nepravosti, budou Ježíšem odsouzeni. Samotné Ježíšovo slovo to učiní. Je zde řeč o žezle Mesiášových úst a o dechu jeho rtů. Ježíš svým slovem dokáže, jejich nespravedlnost a nebude pochyb. Už za svého života to Ježíš ukázal mnohokrát, když umlčel farizee. Ježíš pouhým slovem dokáže nespravedlnost těch, kdo Mu nevěří. Nevíra je totiž největším hříchem. Na které straně budeme v ten den stát? Budeme prohlášeni za spravedlivé díky naši víře v Ježíše, který nám odpustil, nebo budeme poraženi Jeho slovem? Dnes můžeme přijít k Ježíši a poprosit Ho o odpuštění a dnes skrze Něj můžeme být nazváni spravedlivými.

Bratři a sestry, ten dnešní text nám dokazuje, že vánoční příběh o narození Ježíše Krista je pro nás důkazem, že Pán Bůh má a bude mít všechno pevně ve svých rukou a volá nás k jednomu. Volá nás, abychom Mu věřili. To, že má Pán Bůh vše pevně v rukou, vyvrcholilo ukřižováním, smrtí a vzkříšením Ježíše Krista. On zemřel za naše hříchy a i v té chvíli měl vše pevně v rukou. Vypadalo to, že smrt a ďábel zvítězili. Ale vzkříšení dokázalo, že utrpěli tu největší porážku.

Celý život Ježíše Krista je důkazem, že Pán Bůh má a bude mít vše pevně ve svých rukou. Už u Ježíšova narození to bylo jasně zřetelné. Ten dnešní den je tedy dnem, kdy můžeme říct: Pane Bože, odpusť, že má víra je často tak slabá. Je mi to líto. A zároveň můžeme poprosit: Pane Bože, dej, abych viděl, že narození Pána Ježíše je součástí tvého velkého plánu. Dej mi sílu věřit, že máš dobrý plán i pro můj život. A dej mi sílu následovat Tě. Amen.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář